Клиенти

 • Община Троян
  Домашен социален патронаж Троян и фелиал с.Врабево.
 • ОУ “Иван Хаджийски” -Троян
 • НУ “Св.св.Кирил и Методий” – Троян
 • НУ “Христо Ботев” – Троян
 • СОУ “Васил Левски” – Троян
 • СОУ Климент Охридски- Троян
 • ОУ “В.Левски” –с. Борима- Троян
 • ОУ “Л.Каравелов” – Дебнево- Троян
 • Средно Художествено Училище За Приложни Изкуства
 • “Проф. Венко Колев” – Град Троян
 • ОУ “Васил Левски” – Гр. Априлци
 • ЦДГ “Априлче” – гр. Априлци
 • Дом за стари хора “Ганка и Георги Събчеви”, гр. Априлци
 • ЦДГ – с. Калейца
 • ЦДГ – “8-ми март” – Троян
 • ЦДГ – с. Врабево
 • ЦДГ “Здравец” – Троян
 • ЦДГ “Шипково” – Троян
 • ЦДГ “Синчец” – Троян
 • ОДЗ “Буковец” – Троян
 • ОДЗ “Мир” Троян
 • ОДЗ “Мир” – с.Дебнево
 • “Детска ясла №1” – Троян
 • МБАЛ “Д-р Георги Шварц” – гр. Троян ЕООД
 • “Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести” –  гр. Троян ЕООД
 • “Т МАРКЕТ” – гр. Троян
 • МБАЛ  – гр. Червен бряг
 • Верига магазини “Фантазия” – гр. Плевен
 • ЦДГ “Приказен свят” – гр. Монтана
 • Верига магазини “Ариел” – гр. Мездра
 • Магазини в гр. Ботевград и региона.

Comments are closed.