Сертификати

  • Дружеството притежава сертифицирана система за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 22000:2005 .
  • Сертификация на системата за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 с включени HACCP принципи.
  • Система за управление на околната среда в съответствие със стандарт ISO 14001: 2004.
  • Дружество е Сертифицирано съгласно BS OHSAS 18001:2007 – международно признат стандарт на системите за управление на здравословни и безопасни условия на труд.
22000-2016-г 18001-2016-г
14001-2016г 9001--2016г

Comments are closed.