Описание на предприятието

Историята започва в далечното минало, когато се построява нов модерен завод, който имал за цел да предложи по-високо качество, асортимент и разбира се да задоволи повишеното потребление. Открит е на 30 април 1982г. По това време новият хлебозавод е единственото предприятие от такъв клас в района, разполагащо с модерна техника и технология на производство на хляб, с богат асортимент от хлебни и сладкарски изделия.

Въпреки икономическите и политическите промени от 90-те години и трудните моменти, през които хлебозавода преминава, неговото съществуване е факт и днес. През 2004г. фирма “Троя – 2002” става собственик на предприятието. От тогава до днес се правят множество положителни промени , в големи мащаби. Персоналът е квалифициран в произвоството на хляб и хлебни изделия и е напълно отдаден на успеха на завода. „Хлебопроизводство и сладкарство„ ЕООД в момента произвежда 38 вида хляб и 40 вида закуски.

Comments are closed.